Likovno-kreativna radionica

Jedna od najpopularnijih aktivnosti u našem vrtiću je likovno-kreativna radionica! Ona je veoma važna jer slikanje omogućava razvoj kreativnosti kod djece i prepoznavanje njihovih skrivenih talenata. Djeca uče da razvijaju maštu, razlikuju boje i teksture, a crtanje im omogućava da se slobodno izražavaju što je od velikog značaja u periodu dok još ne mogu riječima da iskažu misli i osjećanja. Slikanje im, takođe, pomaže da vježbaju pažnju i koncentraciju, te da steknu osjećaj za sklad boja.