Aktivnosti

Razvoj logike, sprječavanje poremećaja pažnje, motivacija i samomotivacija, brzina zaključivanja, samo su neki od ciljeva programa koji čini NTC radionice. Zbog toga se u našem vrtiću praktikuje čitav niz aktivnosti koje su pažljivo osmišljene kako bi obezbjedile pravilan razvoj djece.