Mlađa grupa

Program za mlađu grupu podrazumijeva aktivnosti koje su namijenjene djeci do tri godine. Malu grupu vodi medicinska sestra – vaspitač, a aktivnosti su usmjerene na fizički, intelektualni, jezički, socio-emocionalni i likovni razvoj.