NTC sistem učenja

Vrtić „Artić Pinokio“ od 2016. godine posjeduje NTC licencu, koja omogućava učenje po programu koji se posljednjih godina pokazao kao jedan od najuspješnijih. Naime, program NTC je sastavljen iz različitih aktivnosti i igara za djecu, koje se temelje na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje, kako mnoga istraživanja pokazuju, imaju pozitivan efekat na razvoj mozga u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, od rođenja, pa do približno desete godine starosti.

NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Sastavni deo prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumijevaju kompleksne motoričke aktivnosti uključujući finu motoriku, dinamičku akomodaciju oka, rotaciju, ravnotežu, i kretanje. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije, dok treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Sve tri faze NTC programa se sprovode kroz igru, koja kao intrinzična potreba djeteta predstavlja ključni faktor sprovođenja NTC programa.

Program NTC se već devetu godinu sprovodi u nekolicini evropskih država, a počeo je da se širi i van granica Evrope. NTC program se sprovodi u 17 država Evrope, a akreditovan je od strane Ministarstva obrazovanja u sedam država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina). S ponosom možemo reći da se naš vrtić pridružio ovom timu uspješnih, te da je trenutno jedini licencirani NTC centar u Podgorici. Više o NTC programu učenja možete pročitati na www.ntcučenje.com.

Više o NTC programu učenja možete pročitati na NTC oficijalnom sajtu i NTC Crna Gora.